Regulamin
 • W razie wyrządzenia jakichkolwiek zniszczeń przez uczestników imprezy, ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zniszczenia, które spowodowali.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania turnieju oraz wydarzenia.
 • Mecz, na który nie stawiła się drużyna, zostaje zakończony walkowerem po 10 minutach od planowanego momentu rozpoczęcia.
  • Niezależnie od opóźnień imprezy walkower jest liczony od momentu planowanego startu.
 • Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn technicznych będzie kontynuowany z takim samym wynikiem.
 • O kolejności rozgrywek decyduje losowanie.
 • Obowiązującym komunikatorem głosowym będzie TeamSpeak3 przygotowany przez organizatorów.
 • Zmiany gracza nie wolno dokonać w trakcie rozgrywania meczu przez drużynę.
 • Każda drużyna ma prawo do 2-minutowej przerwy na połowę meczu.
 • Zakazuje się trzymania na stoliku przy grze jakichkolwiek napojów/jedzenia.
  • Jeżeli podczas meczu będzie na stoliku picie/jedzenie gracz zostanie upomniany, po trzykrotnym upomnieniu zostanie zdyskwalifikowany dany uczestnik.
 • Na scenie będzie prowadzony stream i za każde odwrócenie się zawodnika ( 3 upomnienia) zostaje on zdyskwalifikowany.
 • Jeżeli gracz będzie wyzywał/przeklinał podczas trwania rozgrywki, zostanie on upomniany (3 upomnienia). Po trzykrotnym upomnieniu cały zespół zostanie zdyskwalifikowany.
 • Zakazane wychodzenie z serwera w trakcie gry bez uprzedniego poinformowania organizatorów rozgrywki.
 • Zakazuje się podczas meczu minimalizować gry. Jeżeli mimo upomnienia gracz dalej będzie minimalizował grę dalej organizator może zdecydować o dyskwalifikacji zawodnika (po 3 upomnieniach).
 • W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzje podejmują organizatorzy.
 • Zespół może posiadać tylko jednego zawodnika na rezerwie.
 • Zakazuje się pisania na czacie głównym podczas trwania meczu. Po 2 upomnieniach drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
 • Kapitan drużyny ma obowiązek zgłosić zespół z tygodniowym wyprzedzeniem podając imię, nazwisko i klasę zawodników.
 • Decyzja organizatorów i sędziów jest niepodważalna i ostateczna.
 • W rozgrywkach mogą brać tylko i wyłącznie osoby z naszej szkoły.
 • Jako sprzęt uczestnicy mogą przynieść tylko i wyłącznie swoją myszkę, słuchawki, podkładkę, klawiaturę.
 • Gracze mają 15 minut na podłączenie peryferiów i dołączenie do rozgrywki. W momencie celowego przedłużania cała drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać ze sobą legitymacje szkolną.